201029 LSAB med text              logo-ledarstegen_blue

Rättigheter att använda modeller, figurer och utbildningsmaterial

Kontakta oss om du vill få tillgång till de verktyg och utbildningsmaterial (med bl.a. bilder, övningar, coach-manualer, filmtips och lärarhandledningar) som vi utvecklat och testat de senaste åren.

Observera att figurer och bilder inte får användas utan copyright-märkning "(c) Savén, LedarStegen" . Figurer får EJ användas i kommersiella sammanhang (t.ex. i betalda kurser) eller i upprepad internutbildning utan skriftligt tillstånd och/eller licensavtal med LedarStegen AB. Även för utdrag ur böcker och utbildningsmaterial krävs skriftligt tillstånd.
 

Vi uppmuntrar dock användningen av vårt material, så tveka inte att höra av er till info@ledarstegen.se.
 

figurer från ledarstegen

Figurerna ska vara märkta med (c) Bengt Savén, LEDARSTEGEN. De får inte ändras till form eller färg.
Bilderna får ej användas i kommersiellt syfte eller i utbildningsprogram utan ett licensavtal med LedarStegen AB.

Figurer från Bygga Ledarskap

Figurerna ska vara märkta med (c) Savén, Bygga Ledarskap, Natur & Kultur 2020. De får ej ändras till from eller färg. För kommersiell användning krävs skriftligt tillstånd av Bengt Savén och Natur & Kultur.