201029 LSAB med text              logo-ledarstegen_blue

Utveckla andra

Vi kan erbjuda dig som hjälper andra att utvecklas som ledare både utbildning och material. Erbjudandet gäller både dig som är anställd (som t.ex. HR-stöd eller chefs-coach) med uppgift att stötta ledare internt OCH dig som arbetar som utbildare eller coach till chefer i andras organisationer.

Grunda med coach- och utbildar-programmen

För att kunna använda vårt LedarStegen-material på bästa sätt erfordras en förståelse av modeller, termer och verktyg. Den förståelsen får du via våra program för certifiering och ackreditering.

Rättigheter att använda modeller, figurer och utbildningsmaterial

få tillgång till materialet via licenser

LedarStegs-materialet (som kallas DNA-biblioteket) innehåller bilder, övningar, lärarhandledningar samt film- och lästips. Du kan använda det för FFA-coachning utveckling respektive för utveckling av egna kurser och program.
Licensavtal finns för både egenföretagare och större organisationer.
Mejla oss på info@ledarstegen.se för mer info.

Kontakta oss om du vill få tillgång till de verktyg och utbildningsmaterial (med bl.a. bilder, övningar, coach-manualer, filmtips och lärarhandledningar) som vi utvecklat och testat de senaste åren.

Observera att figurer och bilder inte får användas utan copyright-märkning "(c) Savén, LedarStegen" . Figurer får EJ användas i kommersiella sammanhang (t.ex. i betalda kurser) eller i upprepad internutbildning utan skriftligt tillstånd och/eller licensavtal med LedarStegen AB. Även för utdrag ur böcker och utbildningsmaterial krävs skriftligt tillstånd.
 

Vi uppmuntrar dock användningen av vårt material, så tveka inte att höra av er till info@ledarstegen.se.
 

Figurer från Bygga Ledarskap

Figurerna ska vara märkta med (c) Bengt Savén, LEDARSTEGEN. De får inte ändras till form eller färg.
Bilderna får ej användas i kommersiellt syfte eller i utbildningsprogram utan ett licensavtal med LedarStegen AB.

figurer från ledarstegen

Figurerna ska vara märkta med (c) Savén, Bygga Ledarskap, Natur & Kultur 2020. De får ej ändras till from eller färg. För kommersiell användning krävs skriftligt tillstånd av Bengt Savén och Natur & Kultur.