201029 LSAB med text              logo-ledarstegen_blue
Från intervju i Kinda-Nytt med nytillträdda kommunchefen i Kinda Kommun, Rosie-Marie Fors Från intervju i Kinda-Nytt med nytillträdda kommunchefen i Kinda Kommun, Rosie-Marie Fors 

personliga texter om ledarstegen

av Anna Celsing

Det här skulle jag vetat då jag stod i början av min ledar- och chefskarriär,
var den första tanken som slog mig efter att ha läst boken LedarStegen. Sedan infann sig insikten om att det är en ständigt pågående process att utvecklas som ledare.

Du kommer att läsa boken med dina glasögon utifrån dina erfarenheter. Men när jag klättrar upp för LedarStegen lutad mot mitt träd, ett steg i taget, med mina utmaningar och sammanhang, då reflekterar jag över de många paralleller jag ser mellan olika typer av ledarskap som jag själv sett. Jag får också en teoretisk bekräftelse på ledarskap som jag upplevt lett till mätbar framgång. Senast som produktionschef på ett företag där vi i ledningen tillsammans påbörjade en resa som på 5 år resulterade i mer än en halverad kassation, halverat antal kundklagomål och mer än en fördubbling av produktiviteten. Som kronan på verket för detta arbete tilldelades vi Svenska Lean-priset 2015. Grunden till den framgången kan mycket väl tillskrivas ett ledarskap med Tuff Omsorg, som Bengt Savén så väl uttrycker det. Utan att veta formeln på förhand skapade vi förutsättningarna för att lyckas, tränade oss och medarbetarna samt jobbade med attityder och byggde en lärande kultur (eller som det heter i boken: vi stärkte FFA, dvs. förutsättningar, förmågor och attityder).

Vi bottnade tidigt i våra mål och vision (Bottna), synliggjorde flöden, arbetsuppgifter och deadlines (Synliggör). Vi fortsatte sedan med att hitta våra verktyg för att identifiera och åtgärda grundorsaker samt skapade en struktur och förutsättningar för ledare att se sina medarbetare (Se). För att komma vidare mot vår vision och högt uppsatta mål var vikten av att utmana stor och att göra det i en lagom dos utan att skapa stress (Utmana). Att bygga högpresterande lag är en fantastiskt givande uppgift för en ledare, som jag själv aldrig upplevt att jag blivit klar med (Bygg).

När du klättrar uppför LedarStegen steg för steg kommer du successivt att utveckla en strategi och struktur för vart du vill ta ditt unika ledarskap. Du kommer också i appendixen hitta en guldgruva som jag varmt rekommenderar dig att utforska och finna guldklimpar i. Reflektera gärna tillsammans med kollegor eller i din ledningsgrupp och behållningen kommer att öka ytterligare.

Det är med stor glädje och förhoppning jag skriver dessa rader. Glädje för att jag tycker LedarStegen är en fantastiskt bra och pedagogisk handbok i ledarskap. Förhoppning för att jag hoppas och tror på dess stora spridning bland ledare, nya såväl som erfarna, i stora såväl som små organisationer. LedarStegen guidar  dig på resan mot ditt mästerliga ledarskap. Ett litet steg i taget utifrån dina egna förutsättningar.

Anna Celsing
Företagsledare och ledarskapscoach
 

av Jason Martin

”Följ mig!”
Det är en fras jag både har hört och själv har sagt vid otaliga tillfällen som major i Försvarsmakten. Den fungerar nästan alltid. Varför den fungerar är en intressant fråga, men ännu intressantare kanske är varför den ibland inte fungerar? Vad är egentligen ett framgångsrikt ledarskap? Det finns ett generalsvar på den frågan; var en föregångare, eller lead by example. Bengt Savéns bok impregneras av detta svar, i alla delar, vilket bekräftar en stor del av mina ledarerfarenheter och gör boken trovärdig. Det märks att Bengt har varit med. På riktigt.
Men att föregå med gott exempel fungerar bara om man grundlagt sitt ledarskap ordentligt och det är därför jag önskar att jag hade haft LedarStegen som ung officer för mer än 20 år sedan, eller när jag bytte karriär till konsult och sedermera företagsledare ett drygt decennium senare.
 
En av mina viktigaste ledarerfarenheter, vilken också är ett genomgående tema i LedarStegen, är hur otroligt viktigt byggandet av laganda är för ett framgångsrikt ledarskap. Alla ska kunna känna samhörighet, motivation och en högre mening som går utöver personliga intressen, eller som det uttrycks i boken: ”en för alla, alla för en”. Enligt mina erfarenheter är det bästa sättet att skapa en sådan laganda att visa Tuff Omsorg och dagligt Mod. Att, i vardagen, våga utmana och ställa krav på sina medarbetare och samtidigt visa omsorg är inte bara avgörande, det är dessutom en svår balansgång, framförallt för oerfarna ledare.
 
”Det finns inga genvägar till att bli en bra ledare” upprepades tidigt i min karriär. Så här i efterhand är jag dock övertygad om att det faktiskt finns genvägar. Jag inser nu att jag utvecklades med stöd av egna erfarenheter och bra förebilder, MEN att jag saknade en bra och praktiskt orienterad handbok, guide eller ledstång för att utforma mitt personliga, vardagliga ledarskap. Bengt Savéns bok är just en sådan rak och tydlig handbok fylld med praktiska verktyg för det vardagliga ledarskapet. Även om den, på ett positivt sätt, skiljer sig från mycket av den ledarskapslitteratur jag plöjt genom åren så finns det mycket i LedarStegen som taktar mot modern ledarskapsforskning och moderna förändringsorienterade ledarskapsteorier. Exempelvis lyfter LedarStegen fram moraliska aspekter, värderingar, känslor och förändringorientering samt vikten av resultatet, att åsidosätta egenintresset samt betydelsen av personligt ansvar vilket återfinns i de välutvecklade teorierna om transformativt respektive transaktionellt ledarskap.
 
Jag är övertygad om att LedarStegen i allt väsentligt fungerar på alla nivåer i både dagens och morgondagens organisationer – såväl i näringsliv som i offentlig sektor. Som sagt, jag önskar att jag vore 20 år yngre …
 
Jason Martin
Organisations- och ledarskapsforskare
 

av Renée Berglund

Min resa
Jag tror många med mig känner att det är lätt att fastna i ekorrhjulet där det ena uppdraget avlöses av det andra och veckorna rullar på. För min del öppnades en möjlighet att få näsan över ytan i samband med ett seminarium om LedarStegen våren 2015. När familjen en tid senare skulle till Barcelona på en semestervecka hade jag svårt att slita mig från boken. Jag var övermäktigt förtjust av hur Bengt Savén kunde koppla samman essensen av lean och ledarskapsteori och få det så enkelt och lekande lätt. Jag var bokstavligen talat euforisk, ja det gick nästan att jämföra med endorfinkicken efter ett maratonlopp. Så underbart härligt!

För mig gav läsningen en rejäl tankeväckare vilket ledde till en del frustration och frågor: Var är jag i mitt ledarskap och var vill jag vara? respektive Var är vår lokala ledningsgrupp och var anser jag att vi borde vara? Svaren var två differenser, två möjligheter.

Vår regionsledning visade sig brottas med samma frågor som jag gjorde. Det gav mig hopp. Det gjorde också ädelostprincipen, dvs. att man ska gräva där man står. Jag målade upp en drömbild: Tänk om jag kunde få en mentor som kunde coacha mig att leva LedarStegen. Tänk om jag kunde göra resan med min närmsta kollega, med en naturlig stöttning i vardagen. Då en hissnande tanke. Idag lever vi den drömmen. 

Det som både jag och min kollega fascineras över är hur vi gång på gång går tillbaka till boken och får nya nycklar som hjälper oss i vardagen. Ett exempel är begreppet Tuff Omsorg. Det har successivt fått nya dimensioner genom att vi i vardagen tränar på att kombinera vårt ledarskap utifrån mod och omtanke, samt med krav på personligt ansvar.

LedarStegen har gett mig struktur i vardagen men även utmaningen att fokusera på mina ledarbidrag. Det känns som ett härligt långlopp där jag just passerat 10 km-skylten. Min förhoppning är nu att LedarStegen ska bli en naturlig del av vårt utvecklingsarbete i hela ledningsgruppen. Tänk när vi alla passerar mållinjen, vilken kraft, vilken styrka!

Renée Berglund
Enhetschef Försäkringskassan

Tillbaka till huvudsidan om boken: LEDARSTEGEN