201029 LSAB med text              logo-ledarstegen_blue

...  5 steg till Modigare Ledarskap med Struktur och Tuff Omsorg" är en hörnsten i BraveShips erbjudande. LedarStegen beskriver ett både tillitsbaserat & utmanande ledarskap som utvecklar både människor och verksamheter - i linje med Teal, Lean, Agile och the Care and Growth Model. Boken presenterar tre enkla modeller (LedarStegen, SamarbetsTrädet och Bidragsmodellen) som tillsammans formar en unik bas för ledarskapsutveckling. Du kan läsa själv och utveckla din egen ledarstandard. Eller du kan läsa boken ihop med kollegor som ett avstamp till en gemensam ledarskapsstandard.

Köp LedarStegen med rabatt
Se ett föredrag om LedarStegen