201029 LSAB med text              logo-ledarstegen_blue

Vi är en grupp som förenas av vår strävan att stödja ledarskapsutveckling samt vår övertygelse om att LedarStegen ger riktning och verktyg för en sådan utveckling.
Vi har regelbundet utbyte via telefonmöten samt ses några gånger per år för att lära av varandra och ha trevligt.
För att gå med i nätverket bör du vara certifierad eller ha påbörjat programmet för certiering till Coach LedarStegen.
Läs mer på nätverkets hemsida: natverketledarstegen.se 
 

Nätverket LedarStegen

Citat från möte i Nätverket LedarStegen: "Det funkar! ... Mellancheferna har med LedarStegsModellen blivit rustade med både verktyg och mod."
Denna undersida kommer inom kort användas för det nya öppna Nätverket LedarStegen.