201029 LSAB med text              logo-ledarstegen_blue

Skicka meddelande
send message
 

Mejladresser

Tor Berggrund: tor@ledarstegen.se
(certifiering och ackreditering)
Jan Andersson: janne@ledarstegen.se
(nätverk och utbildningar)
Carin Gustafsson: carin@ledarstegen.se
(nätverk och webinarier)
Bengt Savénbengt@ledarstegen.com 
(LedarStegs-material och IPR)
 

Adress

LedarStegen AB
Hamngatan 9
SE 582 26 Linköping, Sweden