201029 LSAB med text              logo-ledarstegen_blue

Ledarstegen för kunskap & inspiration För ledarskap

Världen idag, och våra organisationer, behöver bättre ledarskap - osjälviska ledare som hjälper andra (och sig själva) att bygga förmåga och attityd till allt bättre samarbete för allt bättre värdeskapande!
   Både behovet av, och insikter om, ett sådant ledarskap börjar sprida sig och sakta ersätta den gamla synen på chefsskap.

Det ger hopp - för bra ledarskap gör stor skillnad! Och, vi kan alla utveckla vårt ledarskap.

Men då måste vi skapa ledartid och nya vanor!
 

Skapa ledartid och nya vanor

Tänk dig ett samarbete där alla bidrar fullt ut, med glädje och efter egen förmåga, för att skapa värde tillsammans. Tänk dig att leda en grupp människor mot ett sådant samarbete som gynnar alla verksamhetens intressenter.

Tyvärr upplever de flesta chefer att man inte har tid att ge bättre ledarbidrag. Dessutom är det många som inte bottnat i hur man gör. Det beror ofta på att den en enskilde chefen är utelämnad till att klara sin utveckling på egen hand - man får titta på kollegor, gå någon lösryckt kurs ibland och improvisera.
   Bra ledarutveckling kräver dock en röd tråd och att vi tränar i vår vardag. Det gör vi bäst med stöd av varandra, ett gemensamt språk om ledarskap samt verktyg för att frigöra tid och skapa nya vanor              - nya vanor som gör att vi klarar "både-och".
 

Både och

En chef förväntas göra massor under en dag - inte sällan sådant som är mindre viktigt eller tar för mycket av ens tid i anspråk.
   Som bra ledare måste man kunna välja bort för att välja till. Ibland måste man också kunna göra både och av till synes motstridiga saker.
   Till exempel måste man behärska Tuff Omsorg, dvs. utmana till bra arbetsbidrag och lärande (den hårda sidan) samtidigt som man verkligen bryr sig om både verksamheten och varje individ (den mjuka sidan).
   Man måste också kunna säkra värdeskapande till alla intressenter, inte minst kunder, ägare och anställda. De kräver en Värdegrundad Realism, dvs. att man styrs av sin kompass av hur det bör vara samtidigt  som man accepterar vissa saker som man (tills vidare) måste anpassa sig till.  

Boken "LedarStegen ...

...  5 steg till Modigare Ledarskap med Struktur och Tuff Omsorg" är en hörnsten i BraveShips erbjudande. LedarStegen beskriver ett både tillitsbaserat & utmanande ledarskap som utvecklar både människor och verksamheter - i linje med Teal, Lean, Agile och the Care and Growth Model. Boken presenterar tre enkla modeller (LedarStegen, SamarbetsTrädet och Bidragsmodellen) som tillsammans formar en unik bas för ledarskapsutveckling. Du kan läsa själv och utveckla din egen ledarstandard. Eller du kan läsa boken ihop med kollegor som ett avstamp till en gemensam ledarskapsstandard.

Köp LedarStegen med rabatt
Se ett föredrag om LedarStegen
 

senaste inläggeN om boken:

"För varje sida jag läste i boken, fick jag upp ögonen för mig själv & för vad jag faktiskt kan. Jag fick lite förståelse för vad dom andra såg i mig. Jag har faktiskt ledarkvaliteter som jag inte visste jag hade."
Malou
Produktionsledare


"Jag har helheten kring ledarstegen ständigt med mig , vilket är berikande och får mig att tänka och agera som ledare ur ett ständigt förbättringstänk.
Roberto Citterio
Chef Pedagisik Inspiration, Malmö Kommun


"Mkt inspirerande bok! Första gången jag rekommenderar en 'faktabok' till mina anhöriga!"

"Ovärderligt! LedarStegen är toppen, så konkret och användbar."

"LedarStegen superbra! Välskriven på ett sätt som gör att alla kan förstå."

"Boken var helt underbar att läsa. Kommer att ha användning av den i min ledarroll och i mitt privata liv."

"Fantastiskt inspirerande bok som är väldigt lättläst och tydlig! Rekommenderas!"

"Jättebra bok! Den kommer jag ha med mig i mitt fortsatta arbete och även ge mina ledare som jag leder."

Deltagare (6 chefer från fyra företag) i ProduktionsLyftets Startprogram "Lean Ledarskap" 

"Tack! Tack för att jag har fått möjlighet att läsa denna bok! Det är precis det här jag har efterfrågat och eftersökt. Tuff omsorg med mod är  mitt motto från och med nu! "

"För mig så känns Bengt Savéns bok som en sammanfattning av alla andra böcker vi har fått till denna kurs."

"Savéns bok vill jag alltid gå tillbaka till. Den har mycket som jag tycker är viktigt för mig som ledare. Jag vill köpa boken till enheten för att jag och mina underställda chefer ska läsa tillsammans så att vi kan reflektera kring vårt ledarskap."

"Bengts bok har för mig varit oerhört inspirerande och gett mig mycket i mitt eget ledarskap. Samtliga medarbetare på min avdelning har fått boken och vi har haft bokcirkel i boken + vi lånar ut boken till utvalda ledare i organisationen."

"Ledarstegen var den bok av alla som jag tyckte var mest lättläst, det var bra flyt och struktur i den. Boken tog upp ämnen och förklarade  väldigt bra på ett begreppsmässigt plan men även med konkreta exempel på hur man som ledare skall agera i vissa givna situationer för att få önskat resultat."

5 deltagare i KTH-utbildningen Lean Ledarskap, 2017-18

"Trots mina många år som chef har jag aldrig träffat på en bok som LedarStegen. Att coacha ledare har blivit så mycket lättare. LedarStegen har blivit som en bibel på vår avdelning."
Jacob Kramer
Chef för verksamhetsutveckling, Länsförsäkringar


”Jag älskar LedarStegen! Det är härligt att höra teamledarna resonera i termer om FFA etc. när vi diskuterar olika ledarsituationer. Boken knyter ihop de värden som ligger bakom både Lean och Agil produktutveckling med välgrundad ledarskapsteori. I mitt arbete har boken blivit en utmärkt referensmanual för att låta teamledare och scrum-masters växa in i en framtida roll som projektledare. Jag rekommenderar så väl erfarna ledare som nybörjare att läsa och komma tillbaka till LedarStegen.”
Johan Segertoft
Projektledare, Saab Aeronautics


"Varje gång jag öppnar boken händer det - igenkännandet, inspirationen och lärandet, så motiverande! 
Första gången hann jag knappt öppna boken förrän inspirationen infann sig. Tips om enkla åtgärder gav snabb effekt och mersmak. Jag uppskattar speciellt hur enkelt det är att ta till sig den röda tråden, samtidigt som det går alldeles utmärkt att dyka ner i en speciellt aktuell fråga, som en uppslagsbok. Numera följer den mig till sängbordet, vid resor och till stranden. Den har blivit en källa till energi och konkreta tips, för att fortsätta växa."

Lotten Tholander
VD, Nordiska Entreprenadsystem AB


Läs fler läsarkommentarer: Sagt om boken

senaste inlägget om "bokcirkel ledarstegen":

”För mig har denna resa varit otroligt nyttig.
   Bokcirkelträffarna har gett mig större insikt i min grupp, de chefer som är underställda mig.
   Jag har också fått nya insikter i många saker. Saker som jag kanske trott var rätt har jag efter diskussioner i gruppen fått en annan vinkel på. Jag har också kunna utrycka mig i vissa känsliga frågor med stöd av boken. Det har gett mig ökat självförtroende och samtidigt har det nog varit lättare för de övriga att förstå mig.
   Jag tycker dessutom att det vi har infört efter hand efter bokcirkelträffarna redan märks ute i organisationen.”

Avdelningschef

senaste inläggeN om inspiration (föreläsningar och seminarier):

"“Det har varit en mycket intressant och lärorik dag. ”
Ann-Sofie Silvennonien, Social- och hälsovårdsdirektör, Borgå, Finland

 

"Inspirerande. En enkel modell. Jag vill lyfta den till mina underställda projektledare."
"Mycket bra. Materialet är utmärkt enkelt. Det finns många modeller på marknaden kring ledarskap. Jag tycker dessa är enklare att komma ihåg, förstå och beskriva/lära ut till andra."
"Bra upplägg och bra föreläsare! Jag tänker pröva 'Soft and Hard"'och MAA - och i större utsträckning låta det styra mitt ledarskap."
"Givande, isnpirerande och bra diskussioner."  "Mycket lärorikt." "Mycket inspirerande."

Röster från ett executive-program

”Jag tycker seminariet var otroligt givande och strukturerat! Det gav insikt om mitt uppdrag och viktiga roll som ledare och jag blev inspirerad att aktivt använda mig av LedarStegen och SamarbetsTrädet.”
Marmar Moayedfar
enhetschef Karolinska sjukhuset


”Ett spännande ämne, bra uppdelat – jag skulle gärna haft en heldag. Jag ska läsa boken och börja en ny resa i min utveckling – följa upp och hålla i. Det var toppen. Tack!”
Martin Karlsson
Produktionsledare, HKScan

”Dessa 2 timmar, betyg 10!”
Förvaltningschef i Finspångs kommun