201029 LSAB med text       logo-ledarstegen_blue

The Leader's Ladder 
in English ​
click here  

La Escalera al Liderazgo
en español  ​clic aqui  

Bättre ledarskap är viktigt ... och möjligt!

Ledarstegen är mer än namnet på en bok ... det är också namnet på en metodik ... och på en firma som kan stödja din egen och din organisations utveckling

"Med åren, både när jag jobbat i olika chefsroller och som adj. professor, har jag blivit alltmer övertygad:
 
Nyckeln till framgång - för både individ, arbetsgrupp, organisation och samhälle - ligger i bättre ledarskap!
   
Hemligheten i att lyckas med det stavas insikt, ledartid och bättre vanor.
Det kräver att vi lyfter upp ledarskapsutveckling på agendan parallellt med att vi kompletterar med enkla modeller och begrepp som gör det möjligt att mer effektfullt tänka, prata & göra ledarskap.

LedarStegen har de senaste åren kommit att användas av allt fler chefer i både privata och offentliga organisationer. Erfarenheterna är mycket positiva, med kommentarer som 'Det bästa vi har gjort!' , 'Det fungerar!'. Tillsammans med de certifierade coacherna i Nätverket LedarStegen har jag utifrån dessa erfarenheter kunnat förfina LedarStegs-metodiken för att allt bättre stödja dig som vill utveckla ditt eget ledarskap eller ledarskapet i hela din ledningsgrupp eller organisation. 

Bolaget LedarStegen bildade jag 2020 för att tillsammans med de skickliga coacherna kunna hjälpa dig ännu bättre.
Vår mission (syfte) är: 
VI GÖR BRA LEDARSKAP TYDLIGARE, ENKLARE ... OCH ROLIGARE

Vi stödjer dig som är chef  att utveckla ditt och dina kollegors ledarskap, MEN också dig som utbildar och coachar chefer.
Vi erbjuder kunskap, utbildningsmaterial och handledning baserat på LedarStegs-metodiken ... och vi arbetar med ledningsgrupper i vitt skilda branscher - såväl i privat som offentlig sektor.
   
Baserat på LedarStegs-metodiken (med modeller, begrepp, övningar och verktyg) kan vi tillsammans skapa skillnad för organisationens resultat, medarbetarnas trivsel och prestation samt, inte minst, för dig själv. Hör av dig om du vill vara med!"

 
Bengt Savén (författare till LedarStegen)

Vårt erbjudande till dig

Bolaget LedarStegen erbjuder i samarbete med certifierade LedarStegs-coacher:

 • rådgivning och coachning
 • organisationsanpassning av ledarutvecklingsprogram
 • erfarenhetsutbyte via nätverket
 • utbildning i FFA-coach-tekniken till Certifierad Coach LedarStegen
 • tillgång till material för utbildare och coacher.


Vill du veta mer och kanske diskutera ett upplägg för dig/er?

Om du skickar in ett meddelande via formuläret nedan så kan vi ta en förutsättningslös diskussion baserat på just dina/era förutsättningar.
Om du skriver ditt telefonnummer i meddelande-rutan så försöker vi nå dig så snart jag får möjlighet.

Bygga ledarskap med ledarstegen

Ledarstegs-metodiken

LedarStegen är en mycket uppskattad bok för att både utveckla sitt eget ledarskap och att utvecklas tillsammans. Den är kraftfull samtidigt som den är mycket enkel och praktisk. Därmed blir den ett effektivt långsiktigt stöd för både enskilda chefers och lednings-gruppers utveckling.


Systematisk förbättring av både verksamhet och chefers ledarbidrag är en central del i LedarStegs-metodiken.
Grunden till hur man förbättrar och lär, samtidigt som man levererar effektivt, är hämtad från framgångsrik tillämpning av Lean och Agile.

Många, inom både privat och offentlig sektor,  har vittnat om att LedarStegens modeller, begrepp och verktyg ger kraft för effektfull ledarskapsutveckling: 

"Trots mina många år som chef har jag aldrig träffat på en bok som LedarStegen. Att coacha ledare har blivit så mycket lättare. LedarStegen har blivit som en bibel på vår avdelning."
Jacob Kramer
Chef för verksamhetsutveckling, Länsförsäkringar

"Boken var ett oerhört bra verktyg i vårt ledarskapsarbete inom Optinova. Den varvar tydliga modeller med
handfasta verktyg direkt applicerbara i vardagen. Jag var förvånad hur bra den även fyllde behover hos våra ledare oberoende om man varit ledare längre eller är ny på området, vilket effektiviserar vår utveckling av ledarskapet."

Anders Wiklund
Chief Executive Officer (CEO), Optinova Group

”Jag tycker att boken är väldigt tydlig och konkret - praktiskt tillämpbar. För mig har formen av bokcirkel varit ett bra sätt att ta till mig innehållet i boken och gett mig en betydligt djupare förståelse än vad till exempel självstudier hade medfört. För mig har det blivit en självklarhet att alla företag som jobbar med någon form av strukturerat förbättringsarbete borde studera LedarStegen för att få en djupare förståelse för ledarskapets betydelse och innehåll.  Detta för att ge sig själva möjligheten att bli en mer framgångsrik organisation.”
Johan Axelsson
VD och koncernchef för PARS-gruppen

Vi utbildar utbildare

 
 

  Vi  finns alltså till för att stötta såväl chefer & ledningsgrupper som dig som utbildar & handleder  ledare. Om du vill veta mer om vad vi erbjuder så välj den knapp nedan som passar dig bäst.


Mer information:

Om du själv är chef och ledare i första linjen - eller om du leder ledningsgrupper har vi erbjudanden till dig:

Om du arbetar med att hjälpa chefer och ledare att växa har vi program för certifiering och ackreditering:

Om du vill ingå i ett nätverk och dela kunskaper med andra:

Denna sida är under utveckling:

LedarStegen är lättläst och prektisk, men ändå ett kraftfullt hjälpmedel. Du kan beställa den hos de stora nätbok-handlarna.
Vill du beställa fler än 10 böcker - mejla förlaget på info@braveship.com för mängdrabatt.

Bygga Ledarskap  (Natur & Kultur, 2020) är en fördjupningsbok som bygger vidare på LedarStegens tre grundläggande modeller genom att bl.a. fördjupa hur man anpassar sitt ledarskap efter individen, laget respektive uppgiften.

"För varje sida jag läste i boken, fick jag upp ögonen för mig själv & för vad jag faktiskt kan. Jag fick lite förståelse för vad dom andra såg i mig. Jag har faktiskt ledarkvaliteter som jag inte visste jag hade."
Malou
Produktionsledare


"Jag har helheten kring ledarstegen ständigt med mig , vilket är berikande och får mig att tänka och agera som ledare ur ett ständigt förbättringstänk."
Roberto Citterio
Chef Pedagisik Inspiration, Malmö Kommun


"Mkt inspirerande bok! Första gången jag rekommenderar en 'faktabok' till mina anhöriga!"

"Ovärderligt! LedarStegen är toppen, så konkret och användbar."

"LedarStegen superbra! Välskriven på ett sätt som gör att alla kan förstå."

"Boken var helt underbar att läsa. Kommer att ha användning av den i min ledarroll och i mitt privata liv."

"Fantastiskt inspirerande bok som är väldigt lättläst och tydlig! Rekommenderas!"

"Jättebra bok! Den kommer jag ha med mig i mitt fortsatta arbete och även ge mina ledare som jag leder."

Deltagare (6 chefer från fyra företag) i ProduktionsLyftets Startprogram "Lean Ledarskap" 

"Tack! Tack för att jag har fått möjlighet att läsa denna bok! Det är precis det här jag har efterfrågat och eftersökt. Tuff omsorg med mod är  mitt motto från och med nu! "

"För mig så känns Bengt Savéns bok som en sammanfattning av alla andra böcker vi har fått till denna kurs."

"Savéns bok vill jag alltid gå tillbaka till. Den har mycket som jag tycker är viktigt för mig som ledare. Jag vill köpa boken till enheten för att jag och mina underställda chefer ska läsa tillsammans så att vi kan reflektera kring vårt ledarskap."

"Bengts bok har för mig varit oerhört inspirerande och gett mig mycket i mitt eget ledarskap. Samtliga medarbetare på min avdelning har fått boken och vi har haft bokcirkel i boken + vi lånar ut boken till utvalda ledare i organisationen."

"Ledarstegen var den bok av alla som jag tyckte var mest lättläst, det var bra flyt och struktur i den. Boken tog upp ämnen och förklarade  väldigt bra på ett begreppsmässigt plan men även med konkreta exempel på hur man som ledare skall agera i vissa givna situationer för att få önskat resultat."

5 deltagare i KTH-utbildningen Lean Ledarskap


”Jag älskar LedarStegen! Det är härligt att höra teamledarna resonera i termer om FFA etc. när vi diskuterar olika ledarsituationer. Boken knyter ihop de värden som ligger bakom både Lean och Agil produktutveckling med välgrundad ledarskapsteori. I mitt arbete har boken blivit en utmärkt referensmanual för att låta teamledare och scrum-masters växa in i en framtida roll som projektledare. Jag rekommenderar så väl erfarna ledare som nybörjare att läsa och komma tillbaka till LedarStegen.”
Johan Segertoft
Projektledare, Saab Aeronautics


"Varje gång jag öppnar boken händer det - igenkännandet, inspirationen och lärandet, så motiverande! 
Första gången hann jag knappt öppna boken förrän inspirationen infann sig. Tips om enkla åtgärder gav snabb effekt och mersmak. Jag uppskattar speciellt hur enkelt det är att ta till sig den röda tråden, samtidigt som det går alldeles utmärkt att dyka ner i en speciellt aktuell fråga, som en uppslagsbok. Numera följer den mig till sängbordet, vid resor och till stranden. Den har blivit en källa till energi och konkreta tips, för att fortsätta växa."

Lotten Tholander
VD, Nordiska Entreprenadsystem AB


Läs fler läsarkommentarer: Sagt om boken

"LedarStegen har blivit ett jättebra hjälpmedel i min ledarskapsutveckling. Bra att vi alla ledare nu har gemensamma termer för vårt ledarskap."
Chef på Optinova

”Bokcirkeln i LedarStegen är en utbildning som är alldeles strålande! Den har givit stark igenkänning och vi har fått konkretisera och verbalisera essensen i gott ledarskap. Ett fantastiskt verktyg!”
Sofia Karami
Vice VD för PARS-gruppen


”För mig har denna resa varit otroligt nyttig.
   Bokcirkelträffarna har gett mig större insikt i min grupp, de chefer som är underställda mig.
   Jag har också fått nya insikter i många saker. Saker som jag kanske trott var rätt har jag efter diskussioner i gruppen fått en annan vinkel på. Jag har också kunna utrycka mig i vissa känsliga frågor med stöd av boken. Det har gett mig ökat självförtroende och samtidigt har det nog varit lättare för de övriga att förstå mig.
   Jag tycker dessutom att det vi har infört efter hand efter bokcirkelträffarna redan märks ute i organisationen.”

Avdelningschef

aktuellt

Nyligen:

 • Den spanska boken säljs nu via nätet och utvalda bokhandlare i Spanien och Latinamerika.
 • En certifierings-utbildning har avslutats och ny har startats.

Snart:

 • Planer finns för nya utbildningsprogram i LedarStegen. Kontakta oss för mer info om öppen resp. kundanpassad utbildning.

LedarStegen på LinkedIN

Fler kommentarer

TBD